Tom Wujec, Informatiedesigner, spreekt over drie gebieden van de hersenen die ons helpen woorden, afbeeldingen, gevoelens en verbindingen te begrijpen. Hij stelt zichzelf de vraag: